لوازم و تجهیزات پارکینگ

خرید تجهیزات پارکینگ

خرید تجهیزات پارکینگ از جمله ملزومات ساختمان های بزرگ ، ادارات و ساختمان های تجاری بوده بدلیل اینکه این نوع مجتمع ها دارای پارکینگ های بزرگ و تبقاطی بوده و سازماندهی این پارکینگ ها از دغدقه های امروزه این ساختمان ها بوده و لوازم و تجهیزات پارکینگ از هرگونه اسیب به خودرو ها ، دیواره های پارکینگ ها و ستون های پارکینگ ها جلوگیری میکند.

لوازم پارکینگی بدلیل ارزان قیمت بودن بسیار به صرفه بوده و از هرگونه خسارت های مضاف جلوگیری میکند.

اینه محدب

آینه محدب

آینه محدب یکی دیگر از تجهیزات ترافیکی بوده که برای نقاط کور در پارکینگ ها و جاده ها استفاده می شود و دید کافی را سر پیچ ها ایجاد می کند تا از هرگونه بروز خسارت جلوگیری کند و ایمنی کافی را برای پارکینگ شما ایجاد می کند. 

تجهیزات پارکینگی و ترافیکی

سهند پارکینگ

سهند پارکینگ فروشنده انواع تجهیزات پارکینگ اعم از :استاپر پارکینگ، محافظ ستون پارکینگ، ترمز رمپ پارکینگ، والگارد یا محافظ دیوار، ترمز پله در شهرهای تهران – کرج – شیراز – اصفهان – خوزستان – مشهد – تبریز و دیگر نقاط ایران

سهند پارکینگ مجری انواع خط کشی پارکینگ دو جزئی و تک جزئی و خط کشی ترافیکی و خط کشی اپوکسی پارکینگی

فروش انواع تجهیزات ترافیکی : مخروطی، استوانه ای، گل میخ، چشم ببری، چشم گربه ای و نیوجرسی

5/5 - (51 امتیاز)