استاندارد های خط کشی پارکینگ

استاندارد خط کشی پارکینگ

خط کشی پارکینگ امروزه به یکی از الزامات پارکینگ های بزرگ در مجتمع های تجاری رفاهی تبدیل شده و اهمیت طراحی پارکینگ نیز بسیار نقش مهمی در برداشت اولیه مشتری داشته بنابرین پارکینگ زیبا تاثیر مستقیم بر روی جذب مشتری داشته.
خط کشی پارکینگ بدلیل جداسازی و جانمایی اهمیت بسیار بالایی داشته و از استاندارد های خاصی پیروی می کنند که در این مقاله به انها میپردازیم:

استاندارد خط کشی پارکینگ در ساختمان های مسکونی

استاندارد خط کشی پارکینگ به این دلیل مهم بوده زیرا که اگر به پارکینگ ساختمان های تجاری و مسکونی بزرگ مراجعه کرده باشید متوجه میشوید که پیدا کردن جای پارک را بسیار آسان کرده و از طرفی باعث راحتی پارک خودرو در جای پارک شده.

اهمیت استاندارد خط کشی پارکینگ

استاندارد خط کشی پارکینگ از طرفی باعث جلوگیری از موارد همچون : اشغال مسیر توسط خودرو های پارک شده، سختی پارک خودرو برای رانندگان تازه کار، اشغال مسیر رفت و امد افراد، اشغال فضای پارکینگ و … شده.

استاندارد خط کشی پارکینگ عمودی (Tشکل)

خط کشی عمودی پارکینگ یا T شکل مطابق استاندارد های جهانی بدین صورت بوده که برای عرض هر جایگاه خودرو 240 سانتیمتر در نظر گرفته می شود و برای طول جایگاه خودرو 5 متر که در پارکینگ های دو تایی و سه تایی متفاوت بوده.

پارکینگ موزای یا دوبل

در خط کشی پارکینگ های موازی یا دوبل عرض پارک خودرو به نسبت پارک عمودی کمتر شده و به 2 متر میرسد و طول آن نیز افزایش میابد تا فضای کافی برای خروج از جایگاه ایجاد شود پس بدین صورت اندازه طول آن به 6 متر می رسد.

5/5 - (1 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید